Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

mrowa

June 08 2017

mrowa

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die vialittlefool littlefool

May 20 2017

mrowa
8821 4dee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 11 2017

mrowa
2299 c02a
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNoCinderella NoCinderella

May 10 2017

mrowa

May 07 2017

mrowa
4948 f3dd
Reposted fromdailylife dailylife vialittlefool littlefool

May 03 2017

mrowa
7859 cc81
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 02 2017

mrowa
Przede wszystkim zgadzamy się na bylejakość. Na byle jakie relacje, przelotne, krótkie znajomości zostawiające za sobą nic więcej, jak tylko niesmak po kolejnym rozczarowaniu. Na byle jakie dni, przesiedziane w jednym miejscu, podczas których, z góry już, przeklinamy te następne, które spędzimy dokładnie tak samo. Żyjemy na szybko, na opak, na ostatnią chwilę. Żyjemy na walizkach ze samym sobą. Nienawidzimy tego, gdzie jesteśmy, ale jeśli coś wymaga wysiłku, to automatycznie rezygnujemy. Chcemy być czymś więcej, a boimy się wyjść poza własne cztery ściany. Chcemy cieszyć się każdym dniem, a pierwsze, co robimy na jego każdy początek, to przeklinamy to, że się zaczął. Chcemy wielkich rzeczy, a samych siebie traktujemy byle jak.
— zacznijmy więc od siebie
Reposted fromzenibyja zenibyja vialittlefool littlefool

April 26 2017

mrowa
mrowa
Reposted frombluuu bluuu

April 14 2017

mrowa

April 01 2017

mrowa
9582 4c60
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 22 2017

mrowa
7137 1e70
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 16 2017

mrowa
0740 245b
Reposted fromsiseniorita siseniorita viapimpmyheart pimpmyheart
mrowa

March 15 2017

mrowa
4605 ed16
Reposted froma-antimatter a-antimatter viapimpmyheart pimpmyheart
7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viapimpmyheart pimpmyheart
mrowa
5710 8772 500

juliannfernandez:

We parked up the coast and watched as the sun slowly faded into the horizon & as the colors painted our sky, we could feel the warmth on our skin, we could hear the vast amount of salt water crash against our land, we could see the whole universe, in just one sunset.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl