Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2018

mrowa

February 12 2018

mrowa
Z perspektywy czasu mogę dać kobietom jedną, malutką sugestię. Mianowicie, przełamcie się i zacznijcie częściej używać taki zwrotów jak "Pierdol się", czy "Spierdalaj". To naprawdę bardzo w życiu pomaga.
— Tomasz Nawrocki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza

January 28 2018

mrowa
Reposted frombluuu bluuu

January 24 2018

mrowa
Reposted frombluuu bluuu

January 19 2018

mrowa
Reposted frombluuu bluuu
mrowa
mrowa

January 18 2018

mrowa
Nie byłeś w moim typie, dopóki przez przypadek nie spojrzałeś w moje oczy.

January 11 2018

mrowa
Reposted frombluuu bluuu

January 03 2018

mrowa
mrowa
Reposted frombluuu bluuu viaNoCinderella NoCinderella
mrowa
6657 8319
Reposted fromaniczorka aniczorka viaNoCinderella NoCinderella
mrowa
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viaNoCinderella NoCinderella
mrowa
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viaNoCinderella NoCinderella
mrowa
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
mrowa
mrowa
Reposted frombluuu bluuu viaagipacz agipacz
mrowa
Reposted frombluuu bluuu
mrowa
3634 77a7 500

December 16 2017

mrowa
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl