Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

mrowa
Reposted frombluuu bluuu

July 10 2017

mrowa
Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary vialiliowadusza liliowadusza

July 08 2017

mrowa
4493 871c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mrowa
Reposted frombluuu bluuu
mrowa
mrowa
1333 6b7c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaNoCinderella NoCinderella
mrowa
7771 1566 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNoCinderella NoCinderella
mrowa
7326 b8fa 500
mrowa
Damy radę. Ze wszystkim. Zawsze i na zawsze.
— liliowadusza
Reposted fromliliowadusza liliowadusza
mrowa
Reposted frombluuu bluuu
mrowa
Reposted frombluuu bluuu
mrowa
Reposted frombluuu bluuu

June 14 2017

mrowa

June 08 2017

mrowa

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die vialittlefool littlefool

May 20 2017

mrowa
8821 4dee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 11 2017

mrowa
2299 c02a
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNoCinderella NoCinderella

May 10 2017

mrowa

May 07 2017

mrowa
4948 f3dd
Reposted fromdailylife dailylife vialittlefool littlefool

May 03 2017

mrowa
7859 cc81
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 02 2017

mrowa
Przede wszystkim zgadzamy się na bylejakość. Na byle jakie relacje, przelotne, krótkie znajomości zostawiające za sobą nic więcej, jak tylko niesmak po kolejnym rozczarowaniu. Na byle jakie dni, przesiedziane w jednym miejscu, podczas których, z góry już, przeklinamy te następne, które spędzimy dokładnie tak samo. Żyjemy na szybko, na opak, na ostatnią chwilę. Żyjemy na walizkach ze samym sobą. Nienawidzimy tego, gdzie jesteśmy, ale jeśli coś wymaga wysiłku, to automatycznie rezygnujemy. Chcemy być czymś więcej, a boimy się wyjść poza własne cztery ściany. Chcemy cieszyć się każdym dniem, a pierwsze, co robimy na jego każdy początek, to przeklinamy to, że się zaczął. Chcemy wielkich rzeczy, a samych siebie traktujemy byle jak.
— zacznijmy więc od siebie
Reposted fromzenibyja zenibyja vialittlefool littlefool
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl